மொழிப்பாட வாரியாக முதல் மூன்று இடங்களை பிடித்த மாணவர்கள்

0 46

பிளஸ் 2 தேர்வு முடிவுகள் வெளியிடப்பட்டன. மொழி வாரியாக முதல் மூன்று இடத்தை பிடித்த மாணவர்களின் பட்டியல்.

 

அராபிக் மொழிப் பாடம்

ஜே.எம் அஹமத் நிஷாத் – 194 – 1056 ( முதலிடம் )

எம்.ஏ மொகமத் பார்திமா – 194 -1053 ( இரண்டாம்)

பாளையம் நபீஷாத் அமீனா 194- 1049 (மூன்றாம் இடம்)

பிரெஞ்ச் மொழிப் பாடம்

கி.ஸ் ஸ்ரேஷா – 198 – 1194 (முதலிடம்)

எஸ். பிரித்தி – 198 – 1193 ( இரண்டாம் இடம்)

எஸ்.பார்வதி – 198 – 1193 (இரண்டாம் இடம்)

ஆர். ரத்னா சுதாகர் – 198 – 1192 (மூன்றாம் இடம்)

ஹிந்தி மொழிப் பாடம்

ஏ.ஜி கிர்த்தி – 199 – 1181 (முதலிடம்)

ஆர். ஸ்வாதி – 199 – 1069 (இரண்டாம் இடம்)

பி. பிரக்யா – 198 – 1178 (மூன்றாம் இடம்)

கன்னட மொழிப் பாடம்

என்.சம்முலிங்கேஷ்வரா 192- 973 (முதலிடம்)

எஸ். விஷ்ணு பிரியா – 190-1139 (இரண்டாம் இடம்)

பி.திவ்யா – 190-1057 (மூன்றாம் இடம்)

மலையாள மொழிப் பாடம்

எம்.அர்ச்சனா – 196 -1136 (முதலிடம்)

கே.எம். அருனிமா – 196 – 1096 (இரண்டாம் இடம்)

அலினா சாம் – 195 – 1169 (மூன்றாம் இடம்)

தெலுங்கு மொழிப் பாடம்

யுவசாய்குமார் – 197 – 1175 (முதலிடம்)

ஜி. பல்லவி – 197-1135 (இரண்டாம் இடம்)

ஜே.சி.பால்ராஜ் – 195-1174 (மூன்றாம் இடம்)

ஜெர்மன் மொழிப் பாடம்

எஸ்.சாம் சுந்தர் – 197-1186 (முதலிடம்)

சி.என் விஜய் குமார் – 196-1173 (இரண்டாம் இடம்)

பி.வயினி சுதன் 196-1099 (மூன்றாம் இடம்)

சாமஸ்கிருத மொழிப் பாடம்

எஸ்.மஹாலட்சுமி – 200 -1194 (முதலிடம்)

சி.ஆர்.ராதேஷ் – 200 – 1192 (இரண்டாம் இடம்)

பி.சாய் விஜய ஸ்ரீ, டி மோனிகா – 200 – 1191 (மூன்றாம் இடம்)

தமிழ் மொழிப் பாடம்

பி.நிவேதா – 199-1192 (முதலிடம்)

ஏ.ஆர்த்தி – 199 – 1188 (இரண்டாம் இடம்)

பி.சுகன்யா, எம்.லாவண்யா – 199 – 1187 (மூன்றாம் இடம்)

உருது மொழிப் பாடம்

சி.நெல்லோபர் – 197-1102 (முதலிடம்)

ஏ.ரபியா பார்திமா – 196 – 1078 (இரண்டாம் இடம்)

காகிஹிசாம் முசப் – 196 – 1074 (மூன்றாம் இடம்)

NO COMMENTS

Leave a Reply